Chính sách thanh toán

  • Thanh toán tại văn phòng

Sau khi đặt chỗ thành công, Quý khách vui lòng qua phòng vé để thanh toán và nhận đặt chỗ:

  • Thanh toán trực tiếp trên xe khách

Trường hợp quý khách không đặt chỗ trước, quý khách có thể thanh toán phí dịch vụ sau khi đã lên xe.

  • Liên hệ trực tiếp:

Liên hệ trực tiếp hotline 19003226 hoặc 0338782626 để cập nhận thông tin